Služba včasnej intervencie je v zmysle zákona č.448 / 2008 § 72, ods.6 poskytovaná bezplatne