Paťkova rodina

O službe včasnej intervencie sme sa dozvedeli od našej obvodnej pani lekárky, keď mal Paťko asi dva roky.
Služba včasnej intervencie nám od začiatku veľmi aktívne pomáhala zorientovať sa v novej situácii. A to hlavne v tom, kde o čo požiadať, vybaviť, aby sme si čo najviac uľahčili život.
Boli pre nás oporou a sú pre nás viac, ako služba. Pre nás je to krásne priateľstvo😊
Naše očakávania od služby boli, že nám poradia. Dostali sme oveľa viac. Niektoré pomôcky nám totiž doniesli ukázať naživo, čo nám veľmi pomohlo. Absolútne vždy s nimi k nám domov prišla pozitívna energia a podpora.
Vďaka nim sme sa naučili, že aj keď sa zdá, že náš synček už dlho nerobí pokroky, nie vždy to tak je. …že zlé obdobie vždy nahradí to dobré, len treba vydržať.

Službu včasnej intervencie by sme odporučili všetkým rodičom, ktorí majú rešpekt pred úradmi, ktorí ešte nemajú odvahu hlbšie konzultovať napríklad s lekármi, a pritom majú pocit, že by mali. Ale aj tým, ktorí len potrebujú povzbudiť a vypočuť.

Ďakujeme za všetko 😊

Rolkova rodina

O Službe včasnej intervencie sme sa dozvedeli prostredníctvom internetu, jej klientmi sme už viac ako tri roky. Službu sme v začiatkoch vnímali ako formu pomoci pri zorientovaní sa v synovej diagnóze, pri hľadaní možností, ako mu pomôcť. Spočiatku nám služba poskytla navigáciu, ako postupovať pri vybavovaní rôznych kompenzácií, hľadaní odborníkov, terapií, v neposlednom rade podporu pri spracovaní a prijatí samotnej diagnózy nášho dieťaťa. Bola aj je dôležitou psychohygienou a potrebným sociálnym kontaktom . Očakávali sme rady, ako postupovať pri riešení problémov súvisiacich so synčekovou  diagnózou – problémové správanie, hyperaktivita, nespavosť, ťažkosti spojené s jedením, pomoc pri komunikácii s úradmi, so školskými zariadeniami. Dostali sme možnosť otvorene hovoriť o svojich pocitoch bez predsudkov a odsudzovania. Po dlhom čase sa nám dostalo pomoci, naučili sme sa postupne prijať Rolkovu diagnózu, ako s ním pracovať. Cítili sme, že naše problémy konečne niekoho zaujímajú a chce nám pomôcť. Okrem osobných stretnutí je v prípade potreby možnosť aj telefonických konzultácií, ak potrebujeme v niečom poradiť. Veľmi dôležitá je pre nás psychická podpora , všetky rady a pomoc, ktorú dostávame.

Službu včasnej intervencie odporúčame všetkým rodičom s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením.

Duškova rodina

Službu Včasnej intervencie využívame už viac ako tri roky. Dozvedela som sa o nej od pani psychologičky, ktorá vyjadrila podozrenie na detský autizmus u môjho syna. Spočiatku som mala veľa otázok, hľadala som rôzne informácie, v ktorý som sa nedokázala orientovať, tiež som si nechcela pripustiť, že Duško by mohol byť autista. Očakávala som nasmerovanie, ako s Duškom pracovať, ako k nemu pristupovať, ako ho naučiť čo najviac v rámci jeho možností a schopností, keďže som to nevedela. Naučila som sa, ako s Duškom komunikovať, aby napredoval, aby sme sa obaja mali lepšie. Vďaka skvelým pracovníčkam, ktoré nás navštevujú, som dostala šancu posúvať svojho synčeka dopredu, dať mu možnosť naučiť sa komunikovať pomocou kartičiek, postupne sa dostávame aj k verbálnej komunikácii. Stále napredujeme a učíme sa novým veciam, za čo patrí naše veľké poďakovanie pracovníčkam zo Služby včasnej intervencie.

Službu by som odporučila všetkým rodičom, ktorí majú zdravotne znevýhodnené detičky.