OZ ATHÉNA

Zriaďovateľom služby včasnej intervencie je občianske združenie ATHÉNA – dobrovoľné
združenie rodičov detí so zdravotným postihnutím, dospelých ľudí so zdravotným postihnutím  a ľudí, ktorí ich podporujú s cieľom presadzovať všestranný rozvoj zdravotne postihnutých osôb, vrátane ich ďalšieho uplatnenia. Združenie je zaregistrované na MVSR  od 1.2.2000.

OZ ATHÉNA bolo 4.1.2007  zapísané do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja ako poskytovateľ sociálnej služby – domov sociálnych služieb, ambulantná forma, cieľová skupina  – deti a dospelí vo veku do 30 rokov odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v Dennom detskom stacionári – DEDESO, Klokočova 741 Hnúšťa.

Službu včasnej intervencie poskytujeme od septembra 2016 ambulantnou a terénnou formu v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca, Poltár a Veľký Krtíš. Cieľovou skupinou sú deti od narodenia do siedmich rokov veku, ktorých vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodiny týchto detí.

Od r.2017 sme riadnym členom Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.

OZ ATHÉNA

poskytuje službu Včasnej intervencie v súlade s  kritériami EASPD ( Európska asociácia poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím)