Ekonomicky oprávnené náklady vo včasnej intervencii

 

V zmysle zákona 448/2008 Z.z podľa §72 ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby včasnej intervencie za rok 2023 v predstavujú sumu 17,68 Eur.

Dokumenty na stiahnutie: