Služba včasnej intervencie je sociálna služba, ktorá sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a rodine tohto dieťaťa.
Viac info
Zriaďovateľom služby včasnej intervencie je občianske združenie ATHÉNA – dobrovoľné
združenie rodičov detí so zdravotným postihnutím, dospelých ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí ich podporujú s cieľom presadzovať všestranný rozvoj zdravotne postihnutých osôb, vrátane ich ďalšieho uplatnenia.
Viac info
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom našich služieb, nás neváhajte kontaktovať cez náš kontaktný formulár, telefonicky alebo priamo na našej pobočke.
Viac info

Oslovte nás sami,
ďalej už budeme kráčať s Vami.

Podporujeme rodinu včas.

Naša vízia

Včas podporená rodina s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, ktorá dokáže vďaka individuálnemu prístupu vyrovnane fungovať a byť oporou pre svoje dieťa.

Naše poslanie

Naším poslaním je zlepšovať kvalitu života rodín službami orientovanými na rodinu ako komplexný celok:

- podporujeme rodiny včas
- podporujeme rodiny v ich prirodzenom prostredí
- proces služby prispôsobujeme individuálnym potrebám a prioritám rodiny
- podporujeme vnútorné zdroje rodín a kompetencie rodičov
- podporujeme rodiny ako súčasť komunity
- podporujeme vývin dieťaťa a jeho účasť v bežných denných situáciách

Naše hodnoty

Rodinám ponúkame partnerstvo, sme presvedčení, že každá rodina má právo:

- prežívať intenzívne emócie
- hľadať ďalšie stanovisko
- pokračovať v skúšaní a snahe
- prestať skúšať
- mať svoje súkromie
- byť rodinou
- nebyť nadšený
- byť unavený (otrávený) zo svojho dieťaťa
- mať voľno
- byť odborníkom
- stanoviť limity
- mať svoju dôstojnosť

Službu včasnej intervencie poskytujeme prevažne terénnou formou.
Poradkyne dochádzajú priamo do rodiny. Rodičom prinášame dôležité informácie a zároveň sprevádzame rodinu v starostlivosti a výchove dieťaťa. V niektorých prípadoch je možné dohodnúť sa aj na ambulantnej forme.

Ako pracujeme

01

PRVÝ KONTAKT

Zavolajte nám na tel. číslo 0914 201 361 alebo vyplňte kontaktný formulár, prípadne si stiahnite Žiadosť o službu včasnej intervencie.

02

ÚVODNÉ STRETNUTIE

Pokiaľ je to možné, prvé stretnutie sa uskutoční v našom centre.  Ak je to pre rodinu vhodnejšie, naše poradkyne vás môžu navštíviť aj v  domácom prostredí.

03

SPREVÁDZANIE RODINY

Každá rodina má kľúčového pracovníka, s ktorým úzko spolupracuje a v prípade potreby navštevuje rodinu aj s iným odborníkom z tímu. Poradkyne prichádzajú do rodiny spravidla jeden až dvakrát mesačne, v prípade potreby aj častejšie.

04

Ukončenie služby včasnej intervencie nastáva:

  • pri dovŕšení siedmych rokov veku dieťaťa
  • na žiadosť rodiny
  • pri nedodržaní zmluvných podmienok rodinou
  • pri prechode rodiny k inému poskytovateľovi služby včasnej intervencie

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať.